Article in Dagens Medicin

Interesting article in Dagens Medicin:

Nytt sätt att mäta graden av kärlpåverkan

:

https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2020/09/25/nytt-satt-att-mata-graden-av-karlpaverkan/?utm_campaign=DagensMedicin-dagliga_200925Snabbsp%C3%A5ret%20f%C3%B6r%20skyddsutrustning%20f%C3%B6rl%C3%A4ngs&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&elqTrackId=40a6b32b44a44fcf82d6527fad58085d&elq=abef24910b934c4ca9957898eb264c57&elqaid=35739&elqat=1&elqCampaignId=26072